נר תמיד – איזה נר זכרון לבחור? נר חשמלי או סולארי?

נר תמיד – מהו? נר תמיד הוא כינויו של הנר הנמצא מול ארון הקודש בבית הכנסת או קבוע במנורה מעל ארון הקודש ודולק דרך קבע. הוא מסמל את הנר הקרוב לצד מערב במנורת בית המקדש, שאיתו היו מדליקים את שאר הנרות ושהיו מקפידים שלא לכבותו , בניגוד לשאר הנרות. ביהדות נחשבת להבת הנר כסמל למקור […]